Jak správně nasadit a napnout gumové pásy?

Napnutí a správné nasazení pásů je velmi důležité nejen pro bezpečnost, ale také pro životnost pásů.

 • Před montáží zkontrolujte podvozkové části, stav zubů na rozetě, napínací kolo a kladky.
 • Vůle gumového pásu při napnutí by měla být v rozmezí 10 až 20 mm.
 • Zkontrolujte napnutí pásů po jedné provozní hodině.
 • Vždy dbejte na dodržování předepsaných termínů pravidelné kontroly napnutí gumových pásů. Je to vždy po cca 100 motohodinách provozu.
 • Snažte se nepoužívat gumové pásy v prostředí, kde je skalnatý terén, ostré hrany, beton, ostré kovové předměty apod.
 • Minimalizujte čas vystavení gumových pásů slunečnímu záření. Rozsah provozní teploty gumových pásů je od -25 do +55°C.
 • Vyvarujte se časté náhlé rotace nebo otáčení stroje na místě. Tyto manévry mohou zkrátit životnost gumových pásů.
 • Udržujte podvozkové díly pokud možno čisté.

Napnutí gumového pásu dle hmotnosti stroje

Image 1

Upozornění: 

 1) Příliš napnuté pásy se rychle opotřebovávají.
 2) Příliš volné pásy se rychle opotřebovávají a mohou spadnout.

Typy pásů

 Image 2

KONTROLA NAPNUTÍ PÁSŮ 

 • Pás je nastaven svarem (∞) uprostřed mezi vodicí a hnací kolo.
 • Zkontrolujte prověšení pásu dle obrázku a pás případně napněte nebo uvolněte.

Image 3

Př. prověšení pásu "A" 10-15 mm

Pokud je prověšení pásu větší než 15 mm, je třeba pás napnout.

 • Nastartujte motor a zvednutý pás nechte krátce protáčet.

Pozor, v oblasti protáčení pásu se nesmí zdržovat žádné osoby, hrozí nebezpečí úrazu.

 • Po protočení je třeba přepnout spínač spouštěče do polohy STOP a vytáhnout klíček zapalování.
 • Znovu zkontrolujte napnutí pásu, příp. znovu napněte nebo uvolněte.
 • Kontrolu proveďte i na druhém pásu.

Zavolejte nám

+420 777 700 621

+420 777 700 605